OPSTELLINGEN

Rond maatschappelijke thema's

"In de ware betekenis is alle leven met elkaar verbonden. Alle mensen zijn gevangen in een onontkoombaar netwerk van gemeenschappelijkheid, vastgelegd in een enkel gewaad van lotsbestemming. Wat één iemand direct beïnvloedt, heeft indirect invloed op iedereen. Ik kan nooit zijn wie ik zou moeten zijn tot jij bent wie je zou moeten zijn, en jij kunt nooit zijn wie je zou moeten zijn als ik niet ben wie ik zou moeten zijn. Dit is de onderling verbonden structuur van de werkelijkheid."

Dr. Martin Luther King jr. 

Wat zijn opstellingen?

Opstellingen bieden de mogelijkheid om onzichtbare dynamieken en loyaliteiten zichtbaar te maken. We maken allemaal deel uit van verschillende systemen. Zo is er gezin, familie, werk, vereniging, stad of land, … In elk van deze systemen zijn er bepaalde aanvaarde manieren van handelen. Sommige zijn expliciet gemaakt en zelfs vastgelegd in afspraken en wetten. Anderen zijn minder impliciet, onzichtbaar en vaak ook onbewust. Maar zijn daarom niet minder dwingend of bepalend, en hebben dus een grote invloed op ons. We blijven loyaal aan de wetten van ons systeem, ook als deze ons in de weg staan. Dit kan zich uiten in steeds terugkerende problemen, conflicten, geen rust vinden, moeite hebben om resultaten in de wereld te zetten.

 

Met een opstelling maken we deze onzichtbare en onbewuste dynamieken zichtbaar. Op die manier wordt duidelijk welke plek jij of je organisatie inneemt in een bepaald systeem en hoe je je verhoudt tot de andere elementen. Dit brengt veel duidelijkheid, geeft je inzichten en soms ook oplossingen over hoe het anders kan. Het maakt ons op een liefdevolle manier vrij van verstrikkingen. 

 

Waarom een organisatieopstelling?
 

Een organisatieopstelling kan interessant zijn als:

 • jullie helderheid willen over waarom de resultaten uitblijven, of waarom alles zo moeizaam verloopt?

 • jullie vaak vergaderen rond een thema, er al ontzettend veel over gezegd is, maar er is nooit een duidelijk besluit genomen kan worden.

 • blijkt dat iemand in een bepaalde functie minder sterk uit de hoek komt dan je had verwacht op basis van ervaring en opleiding.

 • mensen zich niet gewaardeerd of gehoord voelen, of misschien zelfs ondergewaardeerd.

 • er conflicten zijn die niet uitgepraat geraken.

 • medewerkers snel vertrekken, of als er veel medewerkers met burn-out of ziekte te maken hebben.

 • bepaalde problemen steeds opnieuw de kop op steken.

 

Waarom een maatschappelijke opstelling?

Bij een maatschappelijke opstelling gaan we ruimer kijken dan de organisatie en inzoomen op het systeem waarvan de organisatie door zijn visie en missie deel van uitmaakt. Een heel interessant gegeven kan zijn om de andere betrokkenen in het systeem uit te nodigen om deel te nemen aan de opstelling. Zo kan er helderheid ontstaan over welke factoren een oplossing in de weg staan, of waar mogelijke kansen liggen. Deze benadering helpt om even helemaal 'out of the box' te gaan denken. 

 

Dit kan interessant zijn wanneer:

 • de impact die je beoogt uitblijft. 

 • de interactie en samenwerking tussen de verschillende actoren moeizaam verloopt.

 • er geen open communicatie is.

 • je wil weten wat er nu echt speelt waardoor je je doelgroep niet bereikt.

 • je je als organisatie niet gehoord voelt, niet duidelijk ziet hoe jullie het verschil kunnen maken

KLAAR OM HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR TE MAKEN?